Divorci Contenciós

Divorci Contenciós

El divorci contenciós és aquell al qual la parella no ha pogut arribar a un acord pel que fa a la voluntat mateixa de divorciar-se o a les condicions del conveni regulador, per la qual cosa les parts podran demanar al Jutjat que iniciï un procediment de divorci contenciós mitjançant la interposició de la demanda corresponent (que haurà de ser redactada i signada per un advocat i un procurador) i la qual es notificarà al demandat (l’altre cònjuge) perquè contesti per escrit.

 

Juntament amb la demanda caldrà adjuntar-hi la documentació bàsica:

  • Certificat d’inscripció del matrimoni al Registre Civil
  • Certificat de naixement dels fills (si n’hi ha)
  • Aquells documents dels quals disposi el demandant per avaluar la situació econòmica dels cònjuges (declaracions tributàries, nòmines, certificacions bancàries, títols de propietat, etc.) en cas que es demanin mesures de tipus patrimonial.

 

Aquest procediment inclourà una vista de judici, a la qual és imprescindible assistir (acompanyat pels advocats) perquè, en cas contrari, els fets al·legats per l’altra part es podran considerar com admesos, atès que hom permet l’aportació de proves documentals o testimonis.

El procés conclourà amb la sentència dictada pel jutge on declara dissolt el matrimoni i adopta les mesures familiars i patrimonials que consideri adients.

A més, sempre hom podrà transformar un divorci contenciós en un divorci de mutu acord en cas que les parts es posin d’acord.

Si necessites ajuda per tramitar el teu divorci contenciós, contacta amb els nostres advocats.

Necessites més informació?

Contacte

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarle?
Optimized with PageSpeed Ninja