Exequàtur

EXEQUÀTUR

L’exequàtur és un procediment que serveix perquè una sentència dictada a un altre país es reconegui a Espanya. L’objectiu és comprovar que una sentència dictada a un altre país reuneix els requisits que en permeten el reconeixement i homologació a un altre. És a dir: es tracta de què un tribunal espanyol certifiqui que la sentència que hom reconeixerà a Espanya és efectivament “justa” segons el Dret espanyol.

Els jutjats espanyols no s’encarreguen de revisar l’afer a fons, sinó que, per considerar la sentència estrangera com a vàlida, i per tant reconeguda i executada a Espanya, comprovaran que es compleixen els requisits previstos a la llei.

Les pràctiques més freqüents són tres:

  • Les sol·licituds de reconeixement de sentències de divorci d’un matrimoni celebrat a l’estranger, quan almenys un dels cònjuges és de nacionalitat espanyola.
  • L’execució a Espanya d’una pensió d’aliments reconeguda a una sentència dictada a un país estranger.
  • L’execució a Espanya de sentències a les quals hom condemna el pagament d’una quantitat de diners quan l’executat té la residència o seu permanent al territori espanyol.

Quina documentació cal presentar?

Juntament amb la demanda d’exequàtur cal aportar els documents següents:

  • Còpia autèntica de la sentència legalitzada o amb la postil·la de la Haia
  • Certificat del testimoni que la sentència és ferma
  • Certificat que la sentència ha estat comunicada al demandat o, si escau, que ha estat dictada en rebel·lia
  • Traducció jurada de la sentència, si escau
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Poder general per a plets
  • Si es tracta d’un procediment d’exequàtur per sentència de divorci, certificat literal de matrimoni, certificat literal del naixement dels fills si n’hi hagués i conveni regulador si el divorci ha estat de mutu acord

Necessites més informació?

Contacte

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarle?
Optimized with PageSpeed Ninja